Chính phủ thận trọng với mục tiêu tăng trưởng GDP 2013

Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2013 sẽ được xây dựng dựa trên mục tiêu tăng trưởng 6-6,5% - tương đương năm nay, đồng thời đẩy mạnh tái cơ cấu và...

Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển năm 2013

Ngày 18/6, Thủ tướng Chính phủ đã ký Chỉ thị số 19/CT-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước tập trung xây dựng...

Kỷ niệm ngày Hợp tác xã nghề cá thế giới lần thứ 2

Chiều 15/6, tại Đà Nẵng, Lễ kỷ niệm "Ngày Hợp tác xã nghề cá thế giới" lần thứ 2 đã diễn ra, do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đăng cai tổ chức. Tới dự...
«Bắt đầuLùi161162163164165166Tiếp theoCuối»

banner qc1

banner qc1

banner qc1

banner qc1

banner qc1

banner qc1

banner qc1

banner qc1

banner qc1